Blog

Jeg er i sorg over å ha mista landet vårt!

Jeg er i sorg over å ha mista landet vårt!

BARE VER DEN DU ER

BARE VER DEN DU ER

HUMAN TRANSFORMERS

HUMAN TRANSFORMERS

VÆR SNILL MOT DEG SJØL I OPPVÅKNINGSFASEN

VÆR SNILL MOT DEG SJØL I OPPVÅKNINGSFASEN

SOME FACKT ABOUT KLAUS SCHWAB

SOME FACKT ABOUT KLAUS SCHWAB

HASTER MED Å INNFØRE VERDENS ORDEN SIER BIDEN

HASTER MED Å INNFØRE VERDENS ORDEN SIER BIDEN

The Sovjet, EU, UN, WHO, WEF and the Globalist. 

The Sovjet, EU, UN, WHO, WEF and the Globalist. 

Flyktningene takker russerne for hjelpen

Flyktningene takker russerne for hjelpen

FOLK MÅ VÅKNE

FOLK MÅ VÅKNE

PREPARE FOR THE CHANGE

PREPARE FOR THE CHANGE

USA-FINANSIERTE BIOLOGISKE LABORATORIENE

USA-FINANSIERTE BIOLOGISKE LABORATORIENE

PLANENE STEG FOR STEG

PLANENE STEG FOR STEG