Blog

Jeg er i sorg over å ha mista landet vårt!

Jeg er i sorg over å ha mista landet vårt!

BARE VER DEN DU ER

BARE VER DEN DU ER

Hos Melin Collectors,kan 200 kroner vokse til 5000 kroner...

Hos Melin Collectors,kan 200 kroner vokse til 5000 kroner når inkassoselskapet til slutt sender kravet...

DU SLAPP TO BOMBER OVER JAPAN

Du slapp to atombomber i Japan, brente tusenvis av mennesker som lider den dag i dag, bare for å vise...

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

Makteliten i Norge

Makteliten i Norge

BRYSOMME PERSONER FORSVINNER

BRYSOMME PERSONER FORSVINNER

DUSØR PÅ 100 000 KR

DUSØR PÅ 100 000 KR

NÅ KAN POLITIET BRUKES MOT BARNEVERNET

NÅ KAN POLITIET BRUKES MOT BARNEVERNET

OPENT BREV TIL ORDFØREREN I STAVANGER

OPENT BREV TIL ORDFØREREN I STAVANGER

VER MOT ANDRE SLIK DU ØNSKER DE SKAL VERE MOT DEG..

VER MOT ANDRE SLIK DU ØNSKER DE SKAL VERE MOT DEG..