DEN POLITISKE KLIMABLØFFEN

DEN POLITISKE KLIMABLØFFEN

DEN POLITISKE KLIMABLØFFEN!
Av: Lill May Vestly 

Flom, storm, tyfoner, vulkanutbrudd, tørke, skogbrann, orkaner, skybrudd, tsunamier og jordskjelv er Jordens historie gjennom millioner av år - men nå er det plutselig menneskeskapt! 

Klimasvingninger er naturlig styrt av solen, og CO2-karbondioksid er plantemat og grunnlaget for alt liv på jorda. 

Overnasjonale institusjoners erklærte klimakrise er basert på umodne sirkulasjonsmodeller og politisert forskning som syndestempler atferd som ikke sammenfaller med finanseliters ønske om globalistisk overstyring, et sosialistisk, økonomisk maktskifte og feministisk stopp i barneproduksjon. 

Dette er egentlig ingenting annet enn ideologisk melonpolitikk som er grønn utenpå og rød inni, sløser bort billioner, undergraver det økonomiske systemet og nekter fattige land energi til utvikling. Den er styrt av frykt, symbolpolitikk og venstreradikal moralisme. Og kanalisert gjennom følelsesbaserte, underholdningsstyrte mainstream-media som villige mikrofonstativ for ensidig skremselspropaganda om klimadommedag. 

Miljø er et kollektivt og individuelt forvalteransvar. Politikernes oppgave er gode løsninger for å takle alle typer værfenomener. Den internasjonale politikkens mål bør være å levere pålitelig og rimelig energi over hele verden. 

Miljøengasjement må være forankret i forvalteransvaret, og en respekt for skaperverket må gjennomsyre alle saksområder. Menneskets ansvar er å ta vare på den kloden Gud har gitt oss med ren natur og artsmangfold.

Lill May Vestly

Gjerne kopier og del med kildehenvisning!