NÅR GLOBAL HELSE BLIR BUSINESS 

NÅR GLOBAL HELSE BLIR BUSINESS 

Aftenposten innsikt:

NÅR GLOBAL HELSE BLIR BUSINESS 

Hva skjer med helse og demokrati når verdens rikeste selskaper er globale helseaktører? Da FN inngikk en samarbeidsavtale med World Economic Forum i 2019, var helse en viktig del av rammeverket. Men det startet lenge før – med Norge som en viktig brikke.

Avtalen – signert av WEFs norske president Børge Brende – påla ledere i hele FN å engasjere seg i og benytte de ulike plattformene som WEF stilte til rådighet.
«Denne strategien er et skup for de korporative lederne i Davos. Koblingen gir kontroversielle selskaper uhindret tilgang til hjertet av FN», uttalte Harris Gleckman, tidligere seniorrådgiver i FN.

Mens koronaviruset stoppet verden slik vi kjenner den, ga Klaus Schwab ut boken «Covid 19 The Great Reset». I boken skriver Schwab at han mener pandemien er et skille som han kaller B.C. og A.C. – før og etter Corona. Han hevder at vi aldri kommer tilbake til normalen, og ser samtidig pandemien som en mulighet til mer global styring og mer makt til de multinasjonale selskapene. Formuleringen «The Great Reset» – den store nullstillingen – innebærer en omforming av verdensøkonomien.

Covid-plattformen var bare starten på WEFs sterke engasjement i håndteringen av pandemien. Allerede tre måneder etter at den globale helsekrisen var erklært, tok WEF til orde for koronapass. Klaus Schwab er opptatt av digitalisering, også innen helse.

Blant de store internasjonale selskapene i Schwabs WEF-stall, kalt partnere, er Pfizer. Etter å ha brettet opp ermet det siste året, har de fleste stiftet et nært bekjentskap med nettopp Pfizer. Også de andre store legemiddelselskapene, ofte kalt Big Pharma, er med i Schwabs organisasjon.

Blant dem er Astra Zeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Merck og Sanofi. WEF har rundt 1000 partnere, og blant dem er også Big Tech godt representert med Meta, Apple, Google, Amazon og Microsoft som de største. Bill and Melinda Gates Foundation er en selvskreven partner.

En mye omtalt «godhetsaktør» er datagründeren Bill Gates, som gikk fra sjefsstolen i Microsoft til et aktivt engasjement for global helse ved årtusenskiftet, mens Gro Harlem Brundtland satt ved roret i WHO. Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), som er verdens største private stiftelse, er den nest største bidrags-yteren i WHO etter Tyskland.

Etter Gates’ inntog i global helse er det blitt mer dreining mot vaksiner. I 2010 ga han startskuddet til «vaksinetiåret» på WEF-konferansen i Davos, hvor han er hyppig gjest. I 2019 sa Gates til CNBC at: «Vaksiner har vært min beste investering», med 20-gangen i fortjeneste. 10 milliarder dollar hadde vokst til 200 milliarder.

I pandemiåret 2021 ble 160 millioner mennesker tvunget inn i fattigdom. Det var også året da Bill Gates’ formue gjorde et kjempehopp til 124 milliarder dollar fra 98 milliarder dollar året før – en økning på 26 prosent. I 2022 er formuen fortsatt på vei oppover og har allerede steget til 132 milliarder, ifølge Forbes’ oversikt.

Det er vel naivt å tro at verdens rikeste, organisert i World Economic Forum, involverer seg i global helse hvis det ikke er penger å tjene?

Utdrag fra artikkel i Aftenposten.

Les hele artikkelen her 

https://www.aftenposteninnsikt.no/verden/n-r-global-helse-blir-business?fbclid=IwAR2tP7nKttD7gKzdng9Zw4QG2sJNVJ95_vefw-v5nVfeJVcnkyFf95MsgMk

Kopiert og lagt inn av Dinmakt.no