VENNLIGST IKKE SEND STYGGE ORD TIL FOLK I NØD

VENNLIGST IKKE SEND STYGGE ORD TIL FOLK I NØD

VENNLIGST IKKE SEND STYGGE ORD TIL FOLK I NØD

Mange i sårbare situasjoner blir ofte møtt med negative omtaler
når de oppretter spleis eller får stygge meldinger fra andre.

Det gjør meg trist at mange, som ber om penger eller annen
hjelp, blir mistrodd, noen blir rapportert til det offentlige.

Eg ser opp til folk som våger å be om hjelp. Det er bedre å be 
om hjelp enn å lide i stillhet. Eg vet det finnes mange ordninger 
for folk som er i en akuttsituasjon og trenger hjelp, men masse 
havner utenfor disse ordningene. Da de er rett over nederste 
grense for å få hjelp. Det offentlige ser oftest på det en får 
utbetalt pr måned.. de ser sjelden på de utgifter en har. 

Noen ber om hjelp når kjøleskapet eller annet ryker, når de skal 
flytte og trenger penger til depositum og flyttekostnader. Noen 
må ha advokathjelp.. 

Eg vet og om folk som har barn. Flere våger ikke å be om hjelp 
fra det offentlige.. da det har blitt brukt mot dem. Mange har ikke 
familie de kan spørre eller ting de kan selge for å skaffe penger.   

På Facebook er det laget en mulighet for folk til å få inn penger.. 
via spleis m.m. Det er ikke disse som som har funnet på det, de 
bruker en mulighet til å klare seg i hverdagen.

Eg har skrevet til noen som sender stygge meldinger til folk som 
ber om hjelp og forteller at det er en reell situasjon folk beskriver.. 
og at stygge kommentarer gjør ting verre. Mange av disse har 
fått forståelse for at det er noen som havner utenom og derfor 
må be om hjelp.

Eg har og skrevet til flere menn, som har bedt om sengekosbilder 
m.m. i bytte mot at de sender noen kroner. Slikt tolereres IKKE på 
mine grupper.. Derfor har eg liggende ute info om at eg ønskes 
å kontaktes om noen blir behandlet stygt på mine grupper. 

Eg tror det er få som tenker på at om en trykker på negativ omtale 
på en spleis, vises det øverst så alle kan se det. Det står bl.a at en 
bør sette seg inn i saken før en vurderer om en ønsker å støtte
spleisen. Eg ser at de fleste som får slikt, får lite eller ingenting inn,  
de får ikke hjelp til å komme seg over kneipa de er i.  

Eg har vært på nettet i 13 år og har møtt på mange triste skjebner.
Eg har og sett at mange har fått en bedre hverdag, et bedre liv,
etter at de har møtt på gode mennesker som har hulpet dem. Eg er 
svært takknemlig for at det finnes mange gode hjelpere. 

En ser dessverre at myndighetene har økt egenandeler, tatt bort 
mange gratisordninger, flere stønader er blitt lavere de sisre årene. 
Dette gjør at flere havner under fattigdomsgrensa og må be om 
hjelp. Vi kan være med på å støtte opp om disse. Om en ikke kan 
gi penger, kan en dele, invitere venner til hjelpegrupper, skrive 
noen støttende ord eller sende noen gode tanker til dem. 

La oss alle ta godt vare på hverandre. En kan ikke vite hvem sin tur 
det blir neste gang til å be om hjelp 

START EN SPLEIS

Motatt fra en venn.

EG BARE BLOGGER OG DELER..

Sigve Varholm

Mange tipser meg om saker privat (sms) på på 40310231. Dette er også mitt vipps nr. Dersom du synes eg skal bruke mere tid på temaet, spre informasjon, kan du sende en krone eller to.

Takk.

IF YOU THINK ITS IMPORTANT TO SHARE THIS, JUST DO IT...!

Donate some money,so we can keep the blog allive. 

Thank you! Takk ! Asante!

________________________________________

About Mpesaduka

Mpesaduka.com its a FREE online platform for marketing. Stay tuned and get the last and best hot deals straight to your malibox. Please subscribe on our newsletter 

Karibu mpesaduka.com

If you want to support us, feel free to donate.

Lady young donation PayPal 
Norwegian vipps: 403 10 231 
Kenyan m-pesa  +254716575427