Blog

COVID-19 THE PLAN AND BIOWAPON

COVID-19 THE PLAN AND BIOWRAPON

PST VET MERE OM DEG EN DU TRUR

PST VET MERE OM DEG EN DU TRUR

GODE ARGUMENTER MOT COVID-19 MRNA-VAKSINER OG PASS

GODE ARGUMENTER MOT COVID-19 MRNA-VAKSINER OG PASS

JEG SKAL FORTELLE DEG NOE

JEG SKAL FORTELLE DEG NOE

REGJERINGEN DØMT

REGJERINGEN DØMT

LIBYA ROULED BY AMERICAN DEMOCHRATY

LIBYA ROULED BY AMERICAN

MYNDIGHETENES LØGNER

MYNDIGHETENES LØGNER

Den militære situasjonen i Ukraina..

Den militære situasjonen i Ukraina..

GRENSEN TIL MENNESKERETT og FRIHET

GRENSEN TIL MENNESKERETT og FRIHET

Vax-dosene  varierer med forskjellig gift. Gift-mengder

Vax-dosene  varierer med forskjellig gift. Gift-mengder

THE MEGADEATH

THE MEGADEATH

Spør du om resultatene av Russlands "aggresjoner"?

Gjennom tusener av år har menneskeheten bare fulgt ordrer, vært likegyldig, vært opptatt av eget ego,...