Blog

COVID-19 THE PLAN AND BIOWAPON

COVID-19 THE PLAN AND BIOWRAPON

PST VET MERE OM DEG EN DU TRUR

PST VET MERE OM DEG EN DU TRUR

GODE ARGUMENTER MOT COVID-19 MRNA-VAKSINER OG PASS

GODE ARGUMENTER MOT COVID-19 MRNA-VAKSINER OG PASS

JEG SKAL FORTELLE DEG NOE

JEG SKAL FORTELLE DEG NOE

REGJERINGEN DØMT

REGJERINGEN DØMT

MYNDIGHETENES LØGNER

MYNDIGHETENES LØGNER

Den militære situasjonen i Ukraina..

Den militære situasjonen i Ukraina..

GRENSEN TIL MENNESKERETT og FRIHET

GRENSEN TIL MENNESKERETT og FRIHET

Vax-dosene  varierer med forskjellig gift. Gift-mengder

Vax-dosene  varierer med forskjellig gift. Gift-mengder

Spør du om resultatene av Russlands "aggresjoner"?

Gjennom tusener av år har menneskeheten bare fulgt ordrer, vært likegyldig, vært opptatt av eget ego,...