GODE ARGUMENTER MOT COVID-19 MRNA-VAKSINER OG PASS

GODE ARGUMENTER MOT COVID-19 MRNA-VAKSINER  OG PASS


 
Her noen enkle og troverdige argumenter som bør være grunn nok til å si nei til videreføring av koronasertifikat som smitteverntiltak som skal behandles av Helse og Omsorgskomiteen i mai:
 
1️⃣ 
I følge FHI ukesrapporter uke 14 og 15 er det høyere andel vaksinerte innlagt på sykehus. Innleggelser av korona pr 100.000 er 4,9 for vaksinerte, vs 3,9 for uvaksinerte i uke 14, og 3,2 for vaksinerte vs 2,4 for uvaksinerte i uke 15. Dette betyr at av andelen som nå blir smittet blant uvaksinerte og vaksinerte, er det nesten ikke forskjell på vaksinestatus. Faktisk er andelen lavere blant uvaksinerte for øyeblikket.
Kilde: https://bit.ly/3kahVDE

(side 5)
 
2️⃣
Samme ukesrapport viser at uvaksinerte siste 4 uker har høyere medianalder for død enn vaksinerte. Altså at uvaksinertes medianalder ved død + korona = 86 år. Mens vaksinertes medianalder ved død + korona = 84 år. Dette betyr først og fremst at det er eldre som blir alvorlig syk og dør, og at det er liten forskjell på vaksinert og uvaksinert. Faktisk er medianalderen for død med korona høyre på uvaksinerte for øyeblikket.
Kilde: https://bit.ly/3kahVDE

 (side 17)
 
3️⃣ 
Vi ser at fram til sommeren 2021 var 92% av alle døde av/med korona hadde enten kreft, hjertesykdom, lungesykdom, diabetes eller demens. Dette betyr ikke at de 8% som ikke er registrert med de underliggende sykdommene ikke hadde det, men det er ikke registrert, skriver FHI. Altså er ikke død fra koronainfeksjon alene en realistisk fare for normalt friske folk.
Kilde: https://bit.ly/3OCw4Yk

 (tabell 3)
 
4️⃣  
Gjennomsnittsalder for døde under pandemien med korona er 82 år, som er gjennomsnitts levealder i Norge. Vi kan slå fast at korona ikke utgjør en reell dødsrisiko som krever uforholdsmessige smitteverntiltak og koronapass. For normalt friske folk, barn, unge og voksne opp til 60 år er det forsvinnende lite som tilsier at korona utgjør en trussel for alvorlig sykdom eller død. Uansett vaksinestatus.
Kilde: https://bit.ly/3OCw4Yk

 (figur 3)
 
5️⃣ 
FHI slår fast at koronapass vil ha lav effekt, om noen (og viser til eksempler fra andre land). Lokale koronapass skulle høsten 2021 brukes for å åpne opp, men er ikke et smittereduserende tiltak, ifølge FHI, som har liten tro på at koronapasset har effekt på smitten.
Kilde: https://bit.ly/3vhgKZi 


 
6️⃣  
Fra FHIs ukesrapporter ser vi ikke forskjell av avgjørende grad mellom vaksinerte og uvaksinerte på andel smittede, pasienter og døde av korona. Generelt mener FHI at vaksinasjon (og infeksjon) beskytter mot å bli smittet og smitte videre med omikron, men ikke mye, og ikke lenge. - Vaksinasjon kan derfor ikke stoppe epidemien og knapt bremse den, skriver FHI i risikovurderingen til Faktisk.no. Samtidig vektlegges gjennomgått sykdom som god immunitet.
Kilde: https://bit.ly/3xTH1i9 

7️⃣  
Filosof Einar Øverenget er den mest kjente til å løfte etiske problemstillinger ved vaksinepass og sier at - Vaksinepass er en løsning på et problem vi ikke har, og som vil skape problemer vi ikke ønsker. Se podcast med Wolfgang Wee og Øverenget som kan anbefales på det sterkeste:
Kilde: https://bit.ly/3KeB95x 


Det er ikke forsvarlig å innføre koronapass basert på faglighet innen smittevern, medisin, epidemologi, statistikk, etikk eller jus. 
 
Bli med på bevegelsen og påvirk de folkevalgte til å gjøre det rette: Stem nei til forlengelse av koronapass i sak Prop. 92 L (2021-2022)
 
8️⃣ 
Regjeringen vil fortsatt forlenge bruk av koronapass og gjøre koronapass enklere å ta i bruk enn det var mulig før - fristilt fra smittevernloven. Helseministere Kjerkol: - Nå sender vi ut på høring et forslag til lovhjemmel for å kunne bruke coronasertifikat mer fristilt fra smittevernloven. Det må stortinget ta stilling til.
Kilde: https://bit.ly/3vhgKZi


 
9️⃣  
10 alvorlige og avgjørende grunner til å si nei til koronasertifikat basert på menneskerettigheter og demokratiske prinsipper finner du i dette innbyggerforslaget som er opprettet i over 60 kommuner til nå. Saken er obligatorisk å lese for alle som bryr seg om demokratiske prinsipper og menneskerettigheter sett i forhold til koronasertifikat.
Høringsbrev: https://bit.ly/3vBSGPO

 
 
1️⃣1️⃣ 
Behandlingen starter på Stortinget i mai. Innspillsfrist til Helse- og omsorgskomiteen er 29.04.2022. Det er kort liten tid igjen, men fortsatt mulig å skrive inn din bekymring og motstand. Komiteen skal innstille til stortingsbehandling som trolig blir i juni før ferien i sak Prop. 92 L (2021-2022). Du kan skrive inn svar selv, evt politiske lokalparti og organisasjoner i linken..
Send innspill: https://bit.ly/3MpXO0c 
 
1️⃣2️⃣ 
Mobilisering må gjøres av innbyggere fordi vi vil neppe få hjelp av media eller sentrale politikere. De er taus.
 
I vinter satt 20.000 negative høringssvar om koronapass ny rekord i norsk rettspraksis. Forrige høringsrekord var i mai 2021, som handlet om åpning for koronapass i loven første gang. Selv etter disse rekordene overser media folkeengasjementet, og de folkevalgte politikerne ser ikke ut til å bry seg, tør ikke ytre seg eller forstår ikke folkets bekymring knyttet til koronasertifikat. 
 
1️⃣3️⃣   Stem nei til forlengelse av koronapass i sak Prop. 92 L (2021-2022

(innlegget er sendt 20 aviser)

DINMAKT.NO