MYNDIGHETENES LØGNER

MYNDIGHETENES LØGNER

Myndighetenes løgner:
1. «Meget dødelig virus!»
Med veldig lavt dødstall i Norge har vi sett og forstått at dette viruset ikke er meget dødelig.

2. PCR (polymerase chain reaction): 
PCR er forenklet sagt kun en kopimaskin for genetisk materiale og ikke egnet som diagnostisk verktøy alene.
USA kuttet ut ovennevnte som testmetode 1/1-2022.

3. Munnbind 
Hvis du er heldig beskytter du andre ved å bruke munnbind mens du er smittet og syk - noe som faktisk ikke skal forekomme ettersom reglene ved C19-sykdom er isolasjon.

4. Nedstenging: 
Det er gjentatte ganger sagt i media at nedstenging ikke har noen positiv effekt på smittespredning og det er gjentatte ganger bevist gjennom undersøkelser. 
Det så vi i land som Spania. De hadde full Lockdown i tre måneder våren 2020. Smittetallene har vel aldri vært så høye som under den perioden. Til og med norsk helsepersonell måtte dit for å hjelpe til da.

5. Asymptomatisk overføring: 
Er du ikke syk smitter du heller ikke. Det er et velkjent faktum.

6. «Det finnes ingen behandling»
Tull og tøys! 
Det finnes utallige godkjente, velutprøvde antiviralia og andre preparater som kan brukes til behandling av Covidsyke.
Hvorfor er ikke det gjort i større utstreknin. Vår gjett er for å presse gjennom massevaksinering - noe som det absolutt ikke har vært grunnlag for å gjennomføre mot et "ikke livsfarlig" virus.

7. Immun eller ikke? 
Alle oppnår selvfølgelig immunitet etter gjennomgått C19 (det gjelder alle virus). 
Noen få kan smittes igjen etter at viruset har mutert og forandret seg såpass at vedkommende ikke har nok immunitet mot akkurat den varianten, men de løper ikke risiko for alvorlig C19-sykdom da de reinfekteres.
Dessuten så er det vel først og fremst de såkalte full- eller trippelvaksinerte som blir smittet både en, to og tre ganger.

8. Trygge og effektive vaksiner: 
Nei!
Vi har ingen trygge og effektive vaksiner mot Corona. 
De som er på markedet nå er ikke ferdig utprøvd og de er langtfra godkjent.
At de ikke er trygge ser vi på antall rapporterte mistenkte bivirkninger og ikke minst sykehusinnleggelser pga vaksineskader.
Når de i tillegg gir en meget lav eller ikkeeksisterende beskyttelse mot sykdommen de er ment å beskytte oss mot, så burde det aldri vært igangsatt massevaksinering - og denne bør stanses umiddelbart!

Kontroll:
Frykbasert myndighetskontroll sammen med meget konfliktende uttalelser. #KognitivDissonans
For å oppnå maksimal kontroll har de nå i to år drevet intens og bevisst feilinformasjon. 
Dette har norske medier vært pålagt gjennom Smittevernloven å publisere. 
En smittevernlov som forøvrig har blitt tilpasset for å få ut maksimalt med skremselspropaganda fra myndighetene.

Link til artikkelen vi kommenterer ligger i kommentarfeltet.
Hilsen Opplysningsavdelingen 

Vi legger til at Sverige planlegger 50+ doser til alle sammen. Regner med at Norge gjør det samme.

https://derimot.no/tidligere-leder-i-pfizer-snakker-ut-nedstengningene-var-noye-planlagt-og-bygger-pa-8-logner/

Nå er vi i gang. Bare å begynne å kjempe i mot: https://www.document.no/2022/03/31/klaus-schwab-ber-verdens-ledere-om-a-forenes-om-ett-globalt-styresett/?fbclid=IwAR1YJEwqAlrv1Iy-BBoBzqa6hWMTz2-5DTVOq-0-0pv6DpGFYOJT51E9Oew#.Ykm7tk_EcII.facebook

https://derimot.no/nobelprisvinner-som-oppdaget-hiv-viruset-vaksinene-vil-ikke-hindre-men-fremskynde-infeksjon/

DINMAKT.NO