PST VET MERE OM DEG EN DU TRUR

PST VET MERE OM DEG EN DU TRUR

Politiets sikethetsstjeneste (PsT)
hadde opprinnelig navnet 
Politiets overvåkingstjrnedte (PoT)

Dette er en gren av politiet 
som overvåker folket,
og de vet mere om deg 
enn du selv vet. 


Alle telefonsamtaler blir lagret,
alt som gjøres digitalt blir lagret,
og et dataprogram gjenkjenner 
ansiktet ditt, 
og finner alle opptak 
overvåkingskameraene har av deg. 
De har en mappe på alle borgere, 
og alle har egentlig rett 
til å se mappen om seg, 
men du må ha en god advokat 
hvis du har planer om å få se den. 


Sjøvold som er sjefen 
for overvåkingen av folket,
er medlem av Odd Fellow Ordenen.
De fleste vet ikke hva en Orden er, 
så de reagerer ikke på at alle toppene i vårt samfunn 
er medlemmer av Ordner.


Problemet med dette 
er at medlemmene er forpliktet 
til å følge ordrene de får fra sine 
Overordnede i den Orden de tilhører.
Dette fører til at Ordnene får 
sterk innflytelse i vårt samfunn, 
og kan få saker henlagt, 
eller få medlemmer frikjent i retten. 


De fleste som sitter på Stortinget 
er registrerte medlemmer av Ordner,
så hvor sterk innflytelse har Ordnene
på de avgjørelser 
som blir vedtatt der?


Vi lever i et overvåkingssamfunn, 
der sivilbefolkningen er de 
som overvåkes, 
mens de som har viktige stillinger
får gjennomføre viktige handlinger 
bak ryggen på folket!

Vår "frie" presse 
er underlagt grov sensur, 
derfor får ikke folket vite noe 
om hva som virkelig skjer. 
FN's Agenda 2030 
gjennomføres skritt for skritt,
men folk ser ikke det de aldri 
har fått høre noe om. 


Landets gullbeholdning på 36 tonn 
har blitt solgt ut av landet, 
og de 250 nødlager med korn 
vi hadde før i tiden har blitt fjernet! 
I 2017 hadde "de folkevalgte" 
solgt 53 av landets vannkraftverk,
og etter at de inngikk ACER avtalen,
sørget de for at EU skal styre 
energi prisene i vårt land. 


Gjennom vårt medlemskap i NATO,
er vi forpliktet til å ta imot 
en viss kvote med flyktninger, 
fra de land vi er med på 
å ødelegge gjennom krigføring.
Ser ingen galskapen vi lever i?

PS.besøk DINMAKT.NO