REGJERINGEN DØMT

REGJERINGEN DØMT

Den britiske regjeringen dømt for ulovlig covidopplegg.
Kommer nok flere dommer etter hvert.
Det er ikke bare på dette feltet, - der de i følge dommen spredte viruset til andre  -  som de har sviktet totalt.
Verst er regjeringenes, medias og andres feilaktige påstander om de eksperimentelle vaksinenes fortreffelighet
Der bør de dømmes for bedrageri og for ansvaret for at store mengder med mennesker har dødt og blitt skadet for livet pga bivirkninger.

Den britiske regjeringens covidpolitikk der de kjørte ut sykehuspasienter til omsorgshjem for å frigjøre sykehusplasser var ulovlig. 
Regjeringen viste stor inkompetnse da de ikke hadde i tankene at på denne måten sørget de for å spre smitten fra sykehuspasient til eldre, sårbare mennesker etter å ha iverksatt flytten uten testing, isolasjon eller andre forhåndsregler til eldrehjem og omsorgshjem.
To kvinner som mistet sine fedre av Covid-19 på et omsorgshjem i 2020 brakte saken for retten og vant.

"Den britiske regjeringens Covid omsorgshjemspolitikk var ulovlig, fastslår Høyesterett

Den britiske regjeringens retningslinjer for utskrivning av tusenvis av pasienter fra sykehus til omsorgshjem ved starten av koronaviruspandemien var ulovlige fordi de ikke tok hensyn til risikoen for asymptomatisk overføring av viruset, slo høyesterett fast onsdag.

To dommere fant at avgjørelser fra Institutt for helse og sosial omsorg nedfelt i politiske dokumenter utstedt i mars 2020 og april 2020 ikke tok hensyn til risikoen for at flytting av asymptomatiske eldre pasienter fra et sykehus til et omsorgshjem kunne smitte andre beboere.

Retten slo fast at det var "irrasjonelt" for DHSC å unnlate å gi beskjed om at asymptomatiske pasienter skulle ha blitt holdt adskilt fra andre beboere i omsorgshjem i 14 dager for å unngå mulig overføring av viruset, med mindre de allerede hadde testet negativt for Covid-19.

Kjennelsen er et slag for regjeringen, som allerede står overfor en offentlig gransking av sin beredskap for pandemien som vil omfatte håndteringen av Covid-19 i omsorgsboliger.

To kvinner, hvis fedre døde av Covid-19 i omsorgshjem i 2020, brakte rettslig prøvelse mot regjeringen, samt Public Health England og NHS England på grunn av deres påståtte svikt i å beskytte innbyggere i omsorgshjem.

Jason Coppel QC, advokaten som representerer Cathy Gardner, hvis 88 år gamle far døde i et omsorgshjem i Oxfordshire, og Fay Harris, hvis far også døde, fortalte Høyesterett i en høring i mars at regjeringens politikk representerte "en av de mest alvorlige og ødeleggende politiske feilene i moderne tid».

https://fbnglobalnews.com/news/uk-governments-covid-care-home-policies-were-unlawful-high-court-rules/