TOMORROW WILL WE BE CONTROLED BY THE CHIPP

TOMORROW WILL WE BE CONTROLED BY THE CHIPP

(kopi og oppsummering)

NORWEGIAN  ( ENGLISH UNDER)

DET ER NOE MANGE IKKE FORSTÅR..


Digitalt eller ikke..vaksinasjon kort,høres så enkelt ut.

Eg er ikke redd for utprøvde vaksiner eller bevis på at eg har tatt. Eg har jo også et vaksinasjons  kort..

Problemet med C19 Er agendaen bak..en mange tiårs lang plan. Det er referater,videoer fra utallige møter..bevis på bevis er tilgjengelig. 

 

 

Hitler planlagte noe som gjekk til helvete pga.folk igjennomskuet planen,samt at datidens datasystem var Mekaniske, og IBM kom bare i gang med å registrere gasset og brente jøder..

Nå er hele verden digitalisert..du må ha "permition" "access " til noe, ligger i "chippen" .
Når rette personer får kontroll over dette, kan de styre verden..

Altså inføre det td.via et vaksinasjon program,..
"Kan ikke ta bussen,gå på butikken, lege, få lønn etc uten id.." nå har vi sett det!

Det blir ikke tvang å ta vaksinen eller ha kort..
Men folk blir sakte men sikkert utelukket fra "verden"..

I praksis fikk eg følge med ei eldre dame som ikke hadde app på sin gamle telefon..hun kunne ikke lenger ta bussen. Hun la om sine handle turer ,slik at noen måtte kjøre henne..
Altså fikk noen elektronisk kontroll over denne damen.. helt uskyldig og latterlig?
Nei, det prøves ut, hun fikk til slutt lov å betale med cash igjen.

Eg sier dette ,fordi eg vet..vet at våte drømmer og planer er der og det er realiteten..

Derfor bør vi ikke være naive og tru at dette handler om et virus, maske og en sprøyte..

Dette er en  elektronisk krigføring, der td. China ligger foran med 5g nettet.
Viste du dette..at China har beste teknologien største muligheten til 5g nettet.
Dersom alt blir byttet ut med 5g i dag..har China 100% kontroll, og kan teoretisk sjekke din hverdag, tlf,sosiale nettverk,styre nyhetene etc.

Dersom noen får full kontroll over 5g, virus,chipp, Block chain technologien..etc kan de teoretisk styre alt via et lite hjemme kontor..
Din lønn (om du har gjort deg fortjent til noe)
Fengsel vil "opphøre" straffen vil bli i chippen,du blir bare begrenset..
Mat,lege,skole,..
Alt kan styres via chippen..

Eg synes ikke vi bør overlate denne makten til eliten i verden..men ..trulig er løpet kjørt?

WAKE UP CALL FROM DANMARK

Eller er dette bare konspirasjonsteorier?

LA MEG VISE ET BREV FRA EN LEGE

"Mitt beste råd, som lege:
Du må IKKE finne på å la deg vaksinere!

Ihvertfall ikke så lenge du har et valg.

Viktig info:
Så langt i 2021, er det så godt som ingen leger som har tatt vaksinen. De har heller ingen ønsker om å ta den.

Det var akkurat det samme med H1N1-viruset, "Svineinfluensaen", i 2009: Norges befolkning ble anmodet om å la seg vaksinere, men så godt som INGEN leger tok denne vaksinen

I 2009, måtte daværende direktør for FHI, efterhvert innrømme at hverken han - eller hans familie - hadde VALGT å bli vaksinert.

Bare i løpet av januar - i ÅR - døde det flere individer, beviselig og ÅPENBART i tilknytning til vaksineringen - enn det totale antallet "corona-RELATERTE" dødstall for HÉLE 2020!

Bare her som jeg bor - i våre egne, private leiligheter, omsorgsboliger, er det i denne bygningen nesten 50 leiligheter. 

Jeg har fått vite fra et par særdeles dyktige sykepleiere, at det er mange av de nyvaksinerte naboene mine, som har blitt syke - TYDELIG tilknyttet vaksinen - hvor flere defineres som "Alvorlig Syke"!

Dét vil si at alle de "Alvorlig Syke", MÅ innlegges på sykehus!

Den éne sykepleieren som betrodde meg dette, var én av pleierene som siden starten av "pandemien" var overbevist om at det virkelig eksisterte en pandemi. Som siden høsten 2020, fortalte at så fort vaksinen ankommer, ville hun være lengst fremme i køen.

Men jeg kan garantere deg at den pipen har nå fått en helt annen lyd!
Hun har blitt LIVREDD vaksinen! 

Hun har vært med fra dét øyeblikket vaksinen settes, hvor sykepleiere umiddelbart ser de ALVORLIGE effektene bare 20 - 30 minutter efter vaksinasjonene. 
Det må ALLTID stå minimum 2 sykepleiere beredt til å hjelpe. 

Reaksjonene har vært av en så alvorlig karakter, at de er i full beredskap.

I løpet av de neste 24 - 48 TIMENE, begynner noen av de nyvaksinerte å virkelig bli ALVORLIG syke!

Óg: Så godt som ALLE de vaksinerte får reaksjoner i mér eller mindre grad. De får typiske forkjølelses-symptomer, hodepine, feber, etc.etc.etc. 

I tillegg, blir det nå TYDELIG formidlet til de yngre sykepleierene, at hvis de planlegger å få barn, må de utsette dette i MINIMUM 3 år efter de har blitt vaksinert...!!

I begynnelsen av februar 2021, var FHI forpliktet til å rapportere til det offentlige rom, om alle de menneskene som umiddelbart hadde blitt AKUTT SYKE, i løpet av få timer. 

Grunnen til forpliktelsene skyldtes det absurde, skyhøye antallet FRISKE, unge mennesker som umiddelbart ble AKUTTE, og alvorlig syke AV vaksinen!

Tilfeller hvor det overhode IKKE fantes tvil om at årsaksforholdene IKKE skyldtes alder, eller underliggende, alvorlige sykdommer FØR vaksinene ble satt!

Og så har vi alle pasientene som allerede var gamle og syke. 

Hvor nettopp fordi de var gamle og / eller syke, ble de ikke rapportert til oss, "Folk Flest", da FHI valgte å informere nordmenn om at disse individene "ville nok dødd uansett".

Fordi det er nettopp alle de unge, friske menneskene som utelukkende - og UTVILSOMT - har blitt syke AV vaksinen. Det er disse tallene de nå har måttet offentliggjøre.

Óg antallet med UTVILSOMT, og alvorlig syke individer - AV vaksinen - ble rapportert som: "Så Alvorlig Syke" (medisinsk term.) at det ville blitt betraktet som uansvarlig å IKKE akuttinnlegge disse på sykehus.

Over 600 FRISKE mennesker bare i løpet av én måned...?!!

Óg ALLE disse ble diagnostisert av leger i forkant av vaksinasjonene, som:
"Friske og sterke, uten tegn på noen form for sykdommer eller generelt, redusert helsetilstand"

- BOOOM

- inntil vaksinen ble satt...!!

Óg så kan du begynne å plusse på med alle:
- De eldre. 
- De alvorlig syke. 
- Alle de kronisk syke.
- Alle sykehjems-pasienter, osv, osv. 

Nordmenn har heller ikke blitt informert om DØDSRATEN blant alle disse, medisinsk diagnostiserte som; "Alvorlig Syke". 

Alle de som ligger spredt rundt på sykehusene over héle landet - hvor det selvfølgelig allerede har ankommet busslass med pasientene som i utgangspunktet var gamle. Var syke. Var svake. Var kroniske syke, etc.etc. 

Dette fordi det kan være et "tolknings-problem" for FHI, med tanke på denne pasientgruppen, om det faktisk var vaksinen som var årsaken til at de PLUTSELIG ble "Alvorlig Syke", og like plutselig DØDE...

Fordi tallene i denne gruppen, kan FHI aldri bortforklare så fort obduksjons rapportene lander på skrivebordene på FHI.

Da prater vi IKKE bare om to nuller bak fortallet, men garantert tré nuller...
...I løpet av kun 31 dager. 

Har jeg skremt livskitten ut av deg nå, kjære venn, slik at du kanskje takker "nei" til vaksinen...?

BRA!
Dét var intensjonen!"

En lege.

Se litt på dette The big RESET

SÅ INNFØRES DET GRADVIS PLIKT LOVER..​​​​

§ 16h.Plikt til å bruke munnbind
Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige 
passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i 
butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, 
på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports-
og fritidsaktiviteter.
Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren 
setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har 
gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er 
passasjer i taxien.
Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder 
hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder 
ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som 
bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av 
medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
0 Tilføyd ved forskrift 23 jan 2021 nr. 182 (i kraft 23 jan 2021 kl. 12.00), endret 
ved forskrift 2 feb 2021 nr. 290 (i kraft 3 feb 2021 kl. 00.00).
Gulet her overstyrer alt som står i denne 
latterlige/komiske og ikke minst kaotiske forskrift.

Klipp fra lovdata

 

Linker til utallige kritiske kilder

Smittevernstiltakenes brudd på grunnloven:

Jeg gjør oppmerksom på at smittevernstiltakene som regjeringen nå har innført bryter med Norges grunnlov. Den norske regjering har tilsidesatt grunnlovsparagrafene 101, 102 og 106 på grunn av nåværende smittevernstiltak, som er basert på PCR-tester som ikke skiller mellom aktivt eller dødt virus. Jeg vil påpeke at statlige og kommunale myndigheter bryter grunnloven og begår lovbrudd mot Norges befolkning.

https://www.aier.org/article/lockdowns-do-not-control-the-coronavirus-the-evidence/

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/zgM9bv/fn-topp-om-coronatiltakene-dette-gjorde-norge-feil

https://www.msn.com/en-gb/health/medical/dr-mike-yeadon-three-facts-no-10-s-experts-got-wrong/ar-BB1ayv0f

https://gbdeclaration.org/

https://www.msn.com/en-gb/health/medical/dr-mike-yeadon-three-facts-no-10-s-experts-got-wrong/ar-BB1ayv0f

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/08/McMaster-2020-GR-10-DECISION-LETTER.pdf

https://legemiddelverket.no/nyheter/meldte-bivirkninger-etter-koronavaksine-pr-14-januar-2021

https://nyadagbladet.se/inrikes/folkhalsomyndigheten-backar-pcr-test-kan-inte-avgora-om-nagon-ar-smittsam/

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/291690

https://newsvoice.se/2020/12/pcr-tester-terror-covid-19

https://cormandrostenreview.com/report

https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

https://www.theportugalnews.com/news/2020-11-27/covid-pcr-test-reliability-doubtful-portugal-judges/56962

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qLKXw0/hva-vil-det-si-aa-vaere-smittet

https://c19ivermectin.com

https://www.bitchute.com/video/FXy0Dyb9xYMm/

https://covid19criticalcare.com/

https://www.tv2.no/nyheter/11846298%20.

https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/lover-retningslinjer/nurnbergkodeksen

https://www.aier.org/article/lockdowns-do-not-control-the-coronavirus-the-evidence

https://www.nrk.no/norge/full-krangel-om-nedstenging-av-treningssentrene-1.15248572

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/med/helsam/aktuelle-saker/2019/kalager-er-blitt-professor.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Kary_Mullis

https://freedomplatform.tv/dr-martin-kulldorff-the-great-barrington-declaration-how-focussed-protection-can-prevent-lockdowns-get-the-world-back-to-work/

https://www.dailymail.co.uk/debate/article-8899277/Professor-Sunetra-Gupta-reveals-crisis-ruthlessly-weaponised.html

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/weejxd/tiltakene-mot-korona-er-ute-av-proporsjoner

https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20210211%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20koronavaksine.pdf

Ikke bare eg som er bekymret..

 

 

Ha en fin helg.

 


ENGLISH

THERE ARE SOMETHING PEOPLE DONT UNDERSTAND ..


Digital or not..vaccination card, sounds so simple.

I'm not afraid of proven vaccines or proof that I have bern tested.

I also have a vaccination card today.

The problem with C19 Is the agenda behind..a decades-long plan. There are a lot of information, videos from countless meetings ..

 

 

Hitler planned something that went to hell because people saw the plan . The computer system of that time was mechanical, and IBM only started to register the gassed and burned Jews.

Now the whole world is digitized..you must have "permission" "access" to something, located in the "chip".
When the right people get control over this, they can rule the world.

So they can introduce it td.via a vaccination program.
"Can not take the bus, go to the store, doctor, get paid etc without id .." now we have seen it been tested.

There will be no mandatoria to take the vaccine or have a card.


But people are slowly and  surely being excluded from the "world" ..

In practice, I have been witness to an older lady who did not have an app on her old phone..she could no longer take the bus. She changed her shopping trips, so that someone have to drive her ..
So someone got electronic control over this lady .. completely innocent and ridiculous?
No, it's "tested",..now she was finally allowed to pay with cash again.

I say this because I know..know that wet dreams and plans are there and that is the reality ..

Therefore, we should not be naive and believe that this is about a virus, a mask and a vaccine.

This is an electronic warfare that  China is ahead with the 5g network.
Did you know this..that China has the best technology greatest opportunity for the 5g network?


If everything is replaced with 5g today..China has 100% control, and can theoretically check your daily life, phone, social networks, control the news etc.

If someone gets full control over 5g, virus, chip, Block chain technology..etc they can theoretically control everything via a small home office ..
Your salary (if you have earned something)
Prison will "out" the punishment will be in the chip, you will only be limited ..
Food, doctor, school, ..
Everything can be controlled via the chip ..

I do not think we should leave this power to the elite in the world..but ..probably the race is over?

So ,a re this only conspiration theories ?

LET ME SHOW YOU A LETTER FROM A DOCTOR.( Norwegian)

(FHI its the Norwegians health care institute)

"My best advice, as a doctor:
You must NOT be vaccinated!

At least not as long as you have a choice.

Important info:
So far in 2021, there are virtually no doctors who have taken the vaccine. They also have no desire to take it.

It was exactly the same with the H1N1 virus, "Swine Flu", in 2009: Norway's population was asked to be vaccinated, but virtually NO doctors took this vaccine

In 2009, the then director of FHI eventually had to admit that neither he - nor his family - had CHOSEN to be vaccinated.

During January alone - this YEAR - more individuals died, demonstrably and CLEARLY in connection with the vaccination - than the total number of "corona-RELATED" deaths for the WHOLE 2020!

Only here as I live - in our own, private apartments, care homes, there are in this building almost 50 apartments.

I have been told by a couple of extremely skilled nurses, that there are many of my newly vaccinated neighbors, who have become ill - CLEARLY associated with the vaccine - where several are defined as "Seriously Ill"!

This means that all the "Seriously Sick" MUST be hospitalized!

The one nurse who entrusted me with this was one of the nurses who, since the beginning of the "pandemic", was convinced that a pandemic really existed. As since the fall of 2020, told that as soon as the vaccine arrives, she would be at the forefront of the queue.

But I can guarantee you that that pipe has now got a completely different sound!
She has become the SAVED vaccine!

She has been involved from the moment the vaccine is given, where nurses immediately see the SERIOUS effects only 20 - 30 minutes after the vaccinations.
There must ALWAYS be at least 2 nurses ready to help.

The reactions have been of such a serious nature that they are on full alert.

Over the next 24 - 48 HOURS, some of the newly vaccinated will start to get SERIOUSLY sick!

Also: Virtually ALL of the vaccinated get reactions to a greater or lesser degree. They get typical cold symptoms, headaches, fever, etc.etc.etc.

In addition, it is now CLEARLY communicated to the younger nurses, that if they plan to have children, they must postpone this for a MINIMUM 3 years after they have been vaccinated ... !!

At the beginning of February 2021, FHI was obliged to report to the public space, about all the people who had immediately become ACUTELY SICK, within a few hours.

The reason for the obligations was due to the absurd, sky-high number of HEALTHY, young people who immediately became ACUTE, and seriously ill OF the vaccine!

Cases where there was NO doubt at all that the causal conditions were NOT due to age, or underlying, serious illnesses BEFORE the vaccines were given!

And then we have all the patients who were already old and sick.

Where precisely because they were old and / or ill, they were not reported to us, "Folk Flest", when FHI chose to inform Norwegians that these individuals "would probably die anyway".

Because it is precisely all the young, healthy people who have exclusively - and UNDOUBTEDLY - become ill from the vaccine. These are the figures they have now had to publish.

And the number of UNDOUBTED, and seriously ill individuals - OF the vaccine - was reported as: "So Severely Ill" (medical term.) That it would have been considered irresponsible not to hospitalize them urgently.

Over 600 HEALTHY people in just one month ...? !

And ALL of these were diagnosed by doctors prior to the vaccinations, such as:
"Healthy and strong, without signs of any disease or in general, reduced health"

- BOOOM

- until the vaccine was given ... !!

And then you can start adding to everyone:
- The elderly.
- The seriously ill.
- All the chronically ill.
- All nursing home patients, etc, etc.

Norwegians have also not been informed about the DEATH RATE among all these, medically diagnosed as; "Seriously Ill".

All those who are scattered around the hospitals all over the country - where, of course, bus loads have already arrived with the patients who were basically old. Was sick. Be weak. Were chronically ill, etc.etc.

This is because it can be an "interpretation problem" for FHI, considering this group of patients, whether it was actually the vaccine that was the reason why they SUDDENLY became "Seriously Ill", and just as suddenly DEAD ...

Because the numbers in this group, FHI can never explain away as soon as the autopsy reports land on the desks of FHI.

Then we are NOT just talking about two zeros behind the preamble, but guaranteed wooden zeros ...
... In just 31 days.

Have I scared the crap out of you now, dear friend, so that you might say "no" to the vaccine ...?

GOOD!!
That was the intention! "

Greating from a doctor.

 

Have a nice day guys.


 

 

 

 • user

  MpesaDukaCREW

  Jeg bare MÅ dele dette som er så fantastisk godt skrevet av Øygunn Mikalsen: Hva jeg tenker på... Jeg tenker på at jeg er sliten, sliten av å søke på nett, prøve å skjønne den ulike informasjonen som deles. Sliten av å få puslespillbitene jeg finner til å passe sammen, sliten av å finne en mening i alt som skjer. Sliten av å få «hatmeldinger» fordi jeg sier hva jeg tror på. Jeg forsto litt mer av hva som skjer mentalt med oss alle, etter at en danske forklarte et begrep som kalles Double Thinking.. Det er en form for forvirrings- og hersketeknikk som brukes for å få oss til å gjøre det som er ønsket. Feks: Den ene dagen hører vi at smittetallene har gått ned, den neste snakkes det om muterte livsfarlige virus. Den ene dagen sies det at vi kan gjenåpne samfunnet, den neste snakkes det om at vi ikke kan åpne. Vi slenges frem og tilbake, konstant. Denne måten å forvirre på gjør at mange av oss løper rundt som hodeløse høns! Jeg er lei, derfor bestemte jeg meg for å lage MIN liste over hva JEG tenker. 1. Covid er en influensatype, ikke ny, kjent fra tidligere. Pussig nok har de ikke klart å isolere selve viruset, så vidt jeg vet. 2. Covid er lite farlig for de aller fleste av oss. De eldste og de med alvorlige underliggende sykdommer kan få et alvorlig forløp, samt enkelte unntak ellers. En teori er at det kan ha å gjøre med lavt D-vitamin nivå i kroppen. Jeg er ikke lege, så kan ikke verifisere dette. Men, statistikker viser at faren for å dø av Covid handler om promille for de aller fleste. I 2020 hadde Norge en under-dødelighet på 337 personer, sammenlignet med tidligere år. Dette synes jeg er merkverdig med tanke på at vi lever i en PANDEMI! 3. Smittetall. Disse baseres på en test som ikke viser det den skal. Mannen som oppfant denne, har selv sagt at den ALDRI var beregnet til å finne smitte/sykdom på denne måten. Begrepet smitte brukes også ulikt. De lærde innen medisin skiller mellom smitte og syke. Det gjør ikke norske myndigheter. Ergo får vi tall som ikke speiler virkeligheten. Virkeligheten viser oss også at de dystre tallene som ble presentert i begynnelsen av covidfarsen, heldigvis ikke har slått til. Vi har ikke sprengt kapasitet på sykehus, mangel på respiratorer, massedød osv. 4. Myndighetene snakker varmt om vaksine, den skal frelse oss alle og gi oss et normalt liv igjen. MEN: Den hindrer oss ikke i å være smittefarlig, den hindrer oss ikke i å bli syke selv, den har ikke gitt rett til et normalt liv. EKS: Eldre sitter fortsatt alene på rommene sine på eldrehjem. 5. Vaksinasjonspass. Også her går debatten fram og tilbake.. Ja ene dagen, nei den andre. Jeg sliter med å forstå at det kan være andre grunner enn at vi skal tvinges til å ta vaksine, selv det er ulogisk, i og med at vi fortsatt kan smitte andre selv om vi er vaksinerte. 6. Hvorfor debatteres det ikke åpent og ærlig om dødsfallene og bivirkningene av selve vaksinen? Er «noen» redde for at færre skal vaksinere seg om de får vite? Hadde myndighetene vært sikre på at vaksinen virkelig var bra, ville de vel delt alt, uten å nøle? 7. Hvorfor har vaksineprodusentene allerede nå sikret seg juridisk fritak for eventuelle skader og dødsfall forårsaket av vaksinen? Tror de ikke selv at den er trygg? 8. Ansiktsmasker: Her har mange fagfolk hatt ulike meninger om fordeler og ulemper. De som er mot, får sviende kritikk av Høie. Nå ser man munnbind slengt overalt. De burde vel klassifiseres som «smittefarlig avfall»? 9. De selvrettferdige allvitere : Enkeltmennesker/bedrifter tar seg til rette. De holder seg ikke til lover i landet. De KREVER bruk av maske, de NEKTER å ta mot kontanter, de sladrer, trakasserer og «angir» Dette er en skremmende effekt av kaoset som er skapt. I noen tilfeller har det ført til voldsbruk. 10. Konsekvensene ved å ha landet nedstengt så lenge, er ikke målbare enda. Men at det har rammet hardt, er det ingen tvil om. På det personlige plan er det krise for mange, mentalt, fysisk, økonomisk, sosialt. Unge mennesker er fratatt et normalt liv, en normal utdanning. Ensomme mennesker lider, psykiske problemer oppstår eller forverres. Bedrifter og personer går konkurs, volden i samfunnet øker i takt med frustrasjoner (jfr tall fra krisesenter, hjelpetelefoner osv) Dette er bare en liten del av lista… Valgene som er tatt påvirker absolutt ALLE. Det er derfor viktig å komme tilbake til normalen så fort som mulig. 11. Myndighetene med Erna Solberg, Nakstad og Høie i front, står like standhaftige i media og snakker så fint om nasjonal dugnad, de overkjører eksperter og går snøblinde rett fram den veien de av ukjente grunner har bestemt er den eneste saliggjørende. 12. Den manglende logikken vises tydelig. Finnmarksløpet ble avlyst. Dette i et «grønt fylke». Alle mulige smittevernstiltak var planlagt.. Samtidig åpnes skianlegg på Trysil og Geilo i anledning vinterferie! Lite logisk.. 13. Media er «stille» De sprer alle nyhetene om nedstenging, smittetall som svinger alle veier. De

  8 days ago

 • user

  MpesaDukaCREW

  Hvorfor lytter de ikke til dette i Norge? De virker istedet fast bestemt på en vaksine nå som har krevd rundt 100 menneskeliv i Norge og over 1200 bivirkninger som for mange er allvorlige, særlig unge. 9 personer under 50 år har dødd etter testa på corona i Norge siden mars i fjor. Og gjennomsnittsalderen på folk som har dødd etter å testa på corona er et sted mellom 82-87 år. Koronapasienter har 60 prosent større sjanse for å overleve når de ble behandlet med D-vitamin. Og de som ikke fikk D-vitamin hadde fire ganger større sannsynlighet for å trenge intensivbehandling. Det viser en studie ved Hospital del Mar i Barcelona i Spania. Ny korona-studie: D-vitamin gir lavere sannsynlighet for alvorlig sykdom

  9 days ago